Spring naar hoofd-inhoud

Pierres et Marbres de Wallonie

Siersteenwinning is in Wallonië nog altijd één van de belangrijkste economische activiteiten.

De Waalse bodem biedt al eeuwenlang een grote verscheidenheid van natuursteensoorten. Na de tweede wereldoorlog maakte de sector een moeilijke tijd door, vooral door de introductie van nieuwe materialen, waardoor natuursteen een ietwat ‘oubollig’ imago kreeg.

Om deze tendens te counteren, ontwikkelde de overheid diverse initiatieven:

  • uitgave van het boek ‘Pierres et Marbres de Wallonie’, toevertrouwd aan het AAM (Archives d’Architecture Moderne);
  • deelname in 1988 aan de eerste Technipierre-beurs in Luik en in 1989 aan de beurs Stone Tec in Nuremberg;
  • ten slotte in 1990, de oprichting van de vzw PIERRES ET MARBRES DE WALLONIE om deze deelnames aan beurzen en salons voort te zetten en om professionele prestaties van hoogstaande kwaliteit te leveren.

De vereniging PIERRES ET MARBRES DE WALLONIE verenigt een dertigtal groeven die samen een vijftiental siersteensoorten ontginnen. Deze vereniging kan rekenen op de steun van het Waals Gewest en van het Waals Agentschap voor export en buitenlandse investeringen (AWEX).

De belangrijkste rol van de vereniging bestaat erin de acties om siersteen te promoten, zowel in België als in het buitenland, globaal te coördineren.
Haar takenpakket behelst de uitgave van boeken en brochures, de organisatie van evenementen, tentoonstellingen en conferenties en de deelname aan binnenlandse en buitenlandse beurzen. 

De vereniging PIERRES ET MARBRES DE WALLONIE verstrekt informatie over natuursteen en zijn toepassingen en dit zowel aan het grote publiek als aan architecten, aannemers en overheden.

Onder de talrijke publicaties van de vereniging vinden we zowel technische fiches en thematische brochures, zoals Natuursteen in de tuin, als prestigieuze boeken, zoals Natuursteen leeft of Stone uitgegeven bij Editions Prisme.

PIERRES ET MARBRES DE WALLONIE verstrekt dus kwaliteitsinformatie over al haar leden en haar tussenkomst is vaak vereist bij de identificatie van steensoorten of de keuze van de meest geschikte steensoorten in het kader van bouw- of restauratieprojecten.

Haar secretaris-generaal, Francis Tourneur, geeft ook les aan diverse instellingen, zoals de universiteit van Luik, en neemt ook geregeld deel aan opleidingen die door het opleidingscentrum van la Paix-Dieu worden georganiseerd.

PIERRES ET MARBRES DE WALLONIE werkt ook samen met officiële instanties om normen, technische goedkeuringen enz. vast te leggen. 

bondage-guru.netpornoempire.org